Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
450
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
450
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
50
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
250
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
250
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
460
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
50
Κατασκευαστής: VOXSON
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
330
Πλάτος(cm):
60
από 75,00 €
69,00 €
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
450
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
από 75,00 €
69,00 €
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
450
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
από 95,00 €
70,00 €
Κατασκευαστής: PITSOS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
290
Ύψος(cm):
13
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
49
από 110,00 €
75,00 €
Κατασκευαστής: WHIRLPOOL
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
360
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
από 120,00 €
79,00 €
Κατασκευαστής: WHIRLPOOL
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
360
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
από 130,00 €
95,00 €
Κατασκευαστής: PITSOS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
390
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
49
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
450
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
70
Βάθος(cm):
51
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
450
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
70
Βάθος(cm):
51
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
450
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
61
από 130,00 €
119,00 €
Κατασκευαστής: PITSOS
Είδος:
Ελεύθεροι
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
350
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
49
138,50 €
Κατασκευαστής: AEG
Είδος:
Ελεύθεροι
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
340
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
52