Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
450
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
51
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
450
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
50
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
250
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
51
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
250
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
51
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
460
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
50
Κατασκευαστής: VOXSON
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
330
Πλάτος σε cm:
60
από 75,00 €
69,00 €
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
450
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
51
από 75,00 €
69,00 €
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
450
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
51
από 95,00 €
70,00 €
Κατασκευαστής: PITSOS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
290
Ύψος σε cm:
13
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
49
από 116,00 €
75,00 €
Κατασκευαστής: WHIRLPOOL
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
360
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
52
από 120,00 €
79,00 €
Κατασκευαστής: WHIRLPOOL
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
360
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
51
από 130,00 €
93,99 €
Κατασκευαστής: PITSOS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
350
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
49
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
450
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
70
Βάθος σε cm:
51
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
450
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
70
Βάθος σε cm:
51
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
450
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
61
από 130,00 €
119,00 €
Κατασκευαστής: PITSOS
Είδος:
Ελεύθεροι
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
350
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
49
138,50 €
Κατασκευαστής: AEG
Είδος:
Ελεύθεροι
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
340
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
52