1 2 3 4 5  ... Επόμενο Προϊόντα ανά σελίδα:
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
450
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
51
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
450
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
50
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
250
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
51
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
250
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
51
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Συρόμενοι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
210
Ύψος σε cm:
18
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
31
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
460
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
50
από 70,00 €
58,00 €
Κατασκευαστής: ROBIN
Είδος:
Συρόμενοι/Συρταρωτοί
Αριθμός μοτέρ:
2
Πλάτος σε cm:
60
από 75,00 €
58,00 €
Κατασκευαστής: ROBIN
Είδος:
Συρόμενοι/Συρταρωτοί
Αριθμός μοτέρ:
2
Πλάτος σε cm:
60
Κατασκευαστής: VOXSON
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
330
Πλάτος σε cm:
60
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Συρόμενοι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
260
Ύψος σε cm:
18
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
30
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Συρόμενοι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
500
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
29
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Συρόμενοι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
500
Πλάτος σε cm:
60
Κατασκευαστής: FINLUX
Είδος:
Συρόμενοι
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
200
Πλάτος σε cm:
60
Κατασκευαστής: FINLUX
Είδος:
Συρόμενοι
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
200
Πλάτος σε cm:
60
από 75,00 €
69,00 €
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
450
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
51
από 75,00 €
69,00 €
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
450
Ύψος σε cm:
15
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
51
από 95,00 €
70,00 €
Κατασκευαστής: PITSOS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
290
Ύψος σε cm:
13
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
49
από 116,00 €
75,00 €
Κατασκευαστής: WHIRLPOOL
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
360
Πλάτος σε cm:
60
Βάθος σε cm:
52
από 95,00 €
75,00 €
Κατασκευαστής: ZANUSSI
Είδος:
Μηχανισμός Απορρόφησης
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
250
Ύψος σε cm:
20
Πλάτος σε cm:
52
Βάθος σε cm:
29
από 126,00 €
78,99 €
Κατασκευαστής: ZANUSSI
Είδος:
Συρόμενοι/Συρταρωτοί
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς σε κ.μ. ανά ώρα:
300
Πλάτος σε cm:
60
1 2 3 4 5  ... Επόμενο Προϊόντα ανά σελίδα: