Εύρος τιμών:
από 30,00 €
19,89 €
Κατασκευαστής: BOSCH
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Ναι
Χρώμα:
ΜΑΥΡΟ
από 28,13 €
23,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Ναι
Χρώμα:
ΑΣΗΜΙ
από 43,25 €
33,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Χρώμα:
ΜΑΥΡΟ
από 42,00 €
34,00 €
Κατασκευαστής: BOSCH
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Ναι
Χρώμα:
ΜΑΥΡΟ
από 45,27 €
34,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Όχι
Χρώμα:
ΜΑΥΡΟ
από 45,27 €
34,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Όχι
Χρώμα:
ΜΑΥΡΟ
από 45,27 €
37,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Ναι
Χρώμα:
ΜΑΥΡΟ
από 45,27 €
38,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Όχι
Χρώμα:
ΜΑΥΡΟ
από 55,35 €
44,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Ναι
Χρώμα:
ΜΑΥΡΟ
από 55,35 €
45,90 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Όχι
Χρώμα:
ΜΑΥΡΟ
από 67,44 €
56,90 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Ναι
Χρώμα:
ΜΑΥΡΟ
από 70,47 €
57,90 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Ναι
Χρώμα:
ΜΑΥΡΟ
από 80,55 €
63,90 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Ναι
Χρώμα:
ΜΑΥΡΟ