Εύρος τιμών:
από 39,99 €
24,20 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
50
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 49,00 €
32,25 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
8
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
Όχι
από 59,99 €
40,79 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
40
Trimmer:
Ναι
από 74,99 €
51,87 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
45
Αδιάβροχη:
Όχι
από 89,99 €
55,54 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
45
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 99,99 €
68,23 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
40
Trimmer:
Ναι
από 109,99 €
71,64 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
40
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 109,99 €
71,98 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
45
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 144,99 €
101,50 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
50
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 249,99 €
178,00 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
50
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 349,99 €
245,00 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
50
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ